Редакційна колегія

Головний редактор:
Горник В.Г. – доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Члени редекційної колегії:
Корнєєв В.В. – доктор економічних наук, професор, головний консультант відділу правової та антикорупційної політики, Національний інститут стратегічних досліджень;
Бєлякова О.В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Менеджмент та підприємництво на морському транспорті», Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»;
Кравченко С.О. – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського;
Музика Ю.Д. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського;
Дєгтяр О.А. – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
Марова С.Ф. – доктор наук з державного управління, професор, ректор, завідувач кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління;
Шведун В.О. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України;
Міхальські Томаш – доктор наук габіліт., Професор кафедри океанографії, Гданський університет, Гданськ, Польща;
Кучабський О.Г. – доктор наук габіліт., професор кафедри географії регіонального розвитку, Гданський університет, Гданськ, Польща.