Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: державне управління

ISSN видання: 1606-3717

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 22896-12796Р від 11.08.2017 року

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України з державного управління відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714 (додаток 7)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського