Головна

У період введення на усій території України карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, час роботи редакції залишився без змін (Пн-Пт 8:00-17:00).

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: державне управління

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 22896-12796Р від 11.08.2017 року

ISSN: 2663-6468 (Print), 2663-6476 (Online)

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з державного управління (спеціальність 281 –  Публічне управління та адміністрування) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського