Том 34 (73) № 1

Том 34 (73). № 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Іванов Є.В.
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Мирославський С.В., Троіцький А.М.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Чумак І.В.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СКЛАДОВОЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОМЕРЕЖ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Андріяш В.І., Громадська Н.А., Малікіна О.А.
ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ЯК НАПРЯМОК ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Будзин В.Р.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І СОЦІАЛЬНИХ ЗАГРОЗ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

Єрмак А.П.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гоцул І.Є.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

Зубрицький О.В.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

Качан Я.В., Кравченко П.М.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Коваль Г.В., Чорниш Ю.І.
СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Луцький М.Г.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Махнюк В.В., Махнюк В.М., Самойлова І.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

Мельник О.Г., Мельник Р.П.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ

Нагорняк М.М.
ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

Науменко В.Д.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕТАП ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ

Парубчак І.О., Карбівник М.Р., Доманицький О.І.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГУМАНІТАРНИХ СТАНДАРТІВ

Пікулик О.І., Власюк Н.І.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Porieva V.O.
NGO EXPERT WORK INFLUENCE ON THE FORMATION AND IMPLEMENTATION ON ENVIRONMENTAL AND ENERGY POLICY OF UKRAINE IN THE PROCESS OF DEVELOPING RENEWABLE ENERGY SOURCES

Радух Н.Б., Медицький С.Г., Безпалько Д.В.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА

Седельніков К.К.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Слюняєв А.С., Солодкий О.А.
ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ

Стаднійчук Р.В.
РОЛЬ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Купріянова А.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОРГАНАМИ І ПІДРОЗДІЛАМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Чернишова В.Ю.
КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБʼЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Антонова О.Р.
ДОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЖЕСТОМОВНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВІЙНИ ЯК ОРІЄНТИР ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Головань О.М., Грідіна К.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОБОРОННОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Горник В.Г., Кравченко С.О., Сімак С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Родченко І.Ю., Щур Н.О., Гончаренко М.Ф.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: ДОСВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ

Шевчук Р.В.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Малачинська М.Й.
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ НАДАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Маргасова В.Г., Косач І.А., Руденко О.М.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ

Юнгер В.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Майстренко К.М.
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНИХ ПОЛІТИК І СТРАТЕГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Сергієнко І.Г.
ІНКЛЮЗИВНА УРБАНІЗАЦІЯ ТА СТАЛА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ІЗ СТВОРЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ»

Покатаєв П.С.
ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Шевченко О.М., Смирнов І.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Бондарчук Н.В., Дуброва Н.П.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Мошнін А.А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ