Том 32 (71) № 4

Том 32 (71). № 4, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бондар В.Т.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Костецька Л.М.
ПАТРОН-КЛІЄНТЕЛІЗМ: ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД

Сімак С.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ

Чубінська Н.Б.
ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ

Яковлєв М.В., Гутнік Н.В.
ІДЕОЛОГІЧНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТУ «УРЯДУВАННЯ»: ДОСВІД УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ І ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Герасимюк Л.С., Тарасюк Л.М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Горник В.Г., Шпачук В.В.
ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ: ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ Й ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Добрянська О.М.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Кравченко С.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Самофалов Д.О.
ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ЯК КОМУНІКАТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Сингаївська М.В.
ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Сиченко В.В., Безена І.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО РОЗВИТКОМ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ТЕРИТОРІЇ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Стукан Т.М.
АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Шпіньова Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Яковенко Є.С., Головань О.М.
ПИТАННЯ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ НА ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Котляр Л.І.
ПРОБЛЕМА НЕГАТИВНОЇ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ПРОЦЕСІ ВІДКЛАДЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПРАВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бал Мюджахіт
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Лисецький Ю.М., Павленко Д.Г., Семенюк Ю.В.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Потеряйко С.П.
ВИЗНАЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР СФЕРИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ