Том 32 (71) № 2

Том 32 (71). № 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Горблюк С.А.
ЕВОЛЮЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МІСТ У США

Іванов Є.В.
ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

Пержун В.В.
ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФЕНОМЕНИ ОСОБЛИВОГО ТИПУ ВІДНОСИН

Сімак С.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бабенко В.Ю.
АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ В УКРАЇНІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Бойко О.П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ В УКРАЇНІ

Бондар В.Т.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГАЛУЗІ ОСВІТИ З РОЗВИТКУ МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Денисюк Ж.З.
ПРОПАГАНДА ТА КОНТРПРОПАГАНДА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Дьоміна І.О.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Коханій М.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Макаренко М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (INTERNET OF THINGS, IOT; INTERNET OF MEDICAL THINGS, IOМT) У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Мельник І.В.
ІНФОРМАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНИ: ВИБІР ТРЕНДІВ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ І СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Потеряйко С.П.
СУТНІСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Чорний О.В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА В СУСПІЛЬНО-ВЛАДНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Балуєва О.В., Мартьянова Р.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОГО ПОВЕРНЕННЯ ТА ПРИМУСОВОГО ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бондаренко О.Г., Яровой Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гурський М.М.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО КУРСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Шестаковська Т.Л.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Омельяненко В.А., Саламатов В.О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАСАД ПОБУДОВИ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ