Том 29 (68) № 6

Том 29 (68). № 6, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Карлова В.В.
ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Крук С.І.
МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Пугач В.Г.
АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА В ПОСТІМПЕРСЬКІЙ ПРОЕКЦІЇ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ажажа М.А.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Алебрі Мохамед Абдулла
СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОДОСХОВИЩ У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Алхемері Мохаммед Алі
ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ АНТИКРИЗОВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

Голяшкіна О.А.
ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В МЕХАНІЗМІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Євсюков О.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Колодій О.М.
ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЗМІЦНЕННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Константинівська А.К.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Костюк Т.О.
ДЕРЖАВА – АКАДЕМІЧНА СВОБОДА – ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТУПІНЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ

Крилова І.І.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Мохова Ю.Л.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Муц Луай Файсал
МІГРАЦІЙНА КРИЗА В СУСПІЛЬСТВІ ЄВРОСОЮЗУ ВНАСЛІДОК ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Олійник А.М.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕХАНІЗМІ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Столар В.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Хома О.З.
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мельничук Т.П.
ПРАВООБМЕЖЕННЯ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ В УКРАЇНІ ТА В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Сімак С.В.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ ПРИ РЕАЛИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЕКТІВ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Споришев К.О., Луньов О.Ю., Матросов М.В.
ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ