Том 29 (68) № 4

Том 29 (68). № 4, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Божок О.І.
АДМІНІСТРАТИВНА СУБКУЛЬТУРА В СОЦІАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Іванько О.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КРАЇН ПРИЧОРНОМОР’Я

Новак А.М.
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В 1991–2017 РОКАХ

Чорна К.П.
ЗАПОРІЗЬКА СІЧ ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН І НОСІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Березовська О.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В РАМКАХ УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

Волошин С.І.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Герасимюк К.Х.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Грень Л.М.
ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ ТА ПРОТИРІЧ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ТА «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ»

Джумеля В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-АРХІТЕКТУРНІ ПОЛОЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

Корчевний А.І.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Крихтіна Ю.О., Семенцова О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Круглов В.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ

Кумачова А.С.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Лагунова І.А.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ: ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЕЛЕМЕНТИ

Лісютін А.І.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Мар’яненко Г.І.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОГО СВІТУ: ПЕРСПЕКТИВА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО МАЙБУТНЬОГО

Мороз С.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЦЕСНОГО ТА СИСТЕМНОГО ПІДХОДІВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розмаріцина Н.А.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Федорчак В.В.
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Хряпинський А.П.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Сімак С.В.
РОЗБУДОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Горник В.Г., Кравченко С.О.
ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ